Czym jest gaz łupkowy?

wydobycie-gazu-lupkowego

Gaz ziemny to najczystsze ekologicznie paliwo spośród wszystkich paliw kopalnych. Jego główną zaletą jest niska emisja gazów cieplarnianych, a także brak niebezpiecznych odpadów. Dzięki postępowi technologicznemu i obniżeniu kosztów wydobycia zaczęto korzystać z pomijanych do tej pory zasobów gazu ziemnego takich jak: gaz ściśnięty (tight gas), gaz z łupków lub gaz łupkowy (shale gas) oraz metan z pokładów węgla (coal bed methane).

Gaz łupkowy to jeden z trzech rodzajów gazu, jego wydobycie jest jednak znacznie utrudnione przez głębokość występowania oraz niską przepuszczalnością skał łupkowych w których znajdują się złoża. Dlatego metody wykorzystywane do wydobycia są bardzo zaawansowane i kosztowne.

Technika wydobycia gazu łupkowego w uproszczeniu polega na wykonaniu poziomego odwiertu w skale łupkowej i wypełnieniu uzyskanej szczeliny mieszanką wody, piasku kwarcowego i dodatków chemicznych, która, powodując pęknięcia w skałach, pozwala na wydostanie się gazu.

Według szacunków wydobycie gazu łupkowego w 2030 roku będzie wynosić ok. 7 % światowej produkcji gazu ziemnego. Polska posiada bogate zasoby gazu ziemnego w skałach łupkowych na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale tylko te o odpowiednich właściwościach mogą być wydobywane.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *