Klauzula abuzywna

Przedsiębiorca podpisując umowę z nabywcą, zwykle korzysta z gotowych wzorców czy szablonów umów. Umowy takie, czy też regulaminy bardzo często posiadają zapiski niekorzystne, o których istnieniu nabywca wcale nie zdaje sobie sprawy.

Ustawodawca reguluje istnienie tzw. klauzul abuzywnych w Kodeksie Cywilnym. Artykuł 3853 KC zawiera otwarty katalog  dwudziestu trzech niedozwolonych postanowień umownych.Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzony jest Rejestr Klauzul Niedozwolonych. Rejestr zawiera nie tylko firmy którym wydano orzeczenie, ale również wszystkie te które korzystają z podobnych wzorców.

Klauzule abuzywne  to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie oraz kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *