Podział majątku – co się z nim dzieje po rozwodzie?

podział majątkuZawarcie związku małżeńskiego niesie za sobą wiele zmian również w sferze finansowo-prawnej. Od tej pory małżonków obowiązuje wspólność majątkowa, o ile wcześniej nie podpisali intercyzy. To oznacza, że wszelkie nabyte podczas trwania związku dobra materialne, nieruchomości, zgromadzone oszczędności są ich wspólną własnością. Zarówno mąż jak i żona mają do nich takie same prawa.

Każdy z partnerów w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się do zwiększania komfortu wspólnego życia i gromadzenia majątku. Podejmują decyzję o jego zagospodarowaniu i razem ponoszą odpowiedzialność. Sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy małżeństwo przestaje istnieć, a obie strony domagają się sprawiedliwego podziału wypracowanego dorobku.

Nie wszystko jest wspólne

Warto zaznaczyć co w małżeństwie jest wspólne, a co nie. Wspólną własnością jest mieszkanie, dom, samochód, sprzętu użytku codziennego, a nawet comiesięczne wynagrodzenie za pracę. Staje się to swego rodzaju podstawą do dalszego gromadzenia małżeńskiego dorobku. Nie wszystko jednak z chwilą wzięcia ślubu staje się własnością naszego partnera. Do majątku wspólnego nie zalicza się majątek osobisty, czyli dobra nabyte lub otrzymane w spadku przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku kiedy małżonkowie zdecydowali się rozwód istotny staje się podział majątku, który zgromadzili przez ten czas. Najprostsza i najbardziej komfortowa jest sytuacja kiedy obie strony potrafią się porozumieć i polubownie rozdzielają swój dobytek. Najczęściej dzielą go równo między siebie, choć nie zawsze tak się dzieje. Jeden z małżonków może dostać większą część kiedy oboje uznają, że ich wspólny dobytek to w głównej mierze zasługa jednej osoby.

Rzeczywistość jest jednak czasami zupełnie inna. Kiedy rozwód przebiegał w atmosferze wzajemnych oskarżeń, kłótni i nienawiści trudno o konsensus przy podziale mienia. Wówczas kwestię ile i komu się należy rozstrzyga sąd. Każdej ze stron może przyznać proporcjonalnie do wkładu danej osoby, którym przyczyniła się do zwiększenia się majątku wspólnego. Może też całość mienia przekazać jednej stronie i zobowiązać ją do spłaty partnera. Trzecią możliwością jest nakazanie przez sąd sprzedaży całości majątku i równego podziału pieniędzy. Jedno jest pewne, podział majątku nie należy do łatwych i przyjemnych rozwiązań, ale każda z osób mająca wkład w jego powstanie, ma prawo ubiegania się o jego część.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *